Campanya publicitat colònia Chanel Child


Projecte acadèmic. Campanya de publicitat fictícia.